Tel: 02373.856 865 | Email : lamsoncompany195@gmail.com

Giới thiệu về Công ty TNHH Bảo Vệ Lam Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

*****

 

HỒ  SƠ

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC & HOẠT ĐỘNG

INTRODUCTION OF CAPACITY & ACTIVITIES PROFILE

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN

LAM SON SECURITY SERVICES CO., LTD

Trụ sở                : Lô NP11, Khu TMDV và dân cư BTM-1, Khu ĐTM Đông Hương, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Head office: Lot NP11, Commercial and residential area BTM-1, Dong Huong Area, Dong Huong Ward, Thanh Hoa, Thanh Hoa province

Mã Số Thuế / Tax Code: 2801072867

Điện thoại/ Telephone: 02373.856 865

E-mail: lamsoncompany195@gmail.com


bao-ve-lam-son-thanh-hoa_3


Website: Congtybaovelamsonthanhhoa.com


LỜI GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn do Đại tá Lê Văn Hoạch nguyên Trưởng phòng cảnh sát Bảo vệ và Cơ Động ( nay là phòng cảnh sát cơ động Công An tỉnh Thanh Hóa) sáng lập nên và Bà Đặng Thị Lý làm Giám Đốc, Doanh nghiệp được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ Bảo vệ của các Cơ quan và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lam Son Security Service Company Limited was founded by Colonel Le Van Hoach, former Head of the Security and Mobility Police Department (now the mobile police department of People’s Public Security of Thanh Hoa Province) and Ms. Dang Thi Ly as Director. The Company was established to meet the needs of Security services of agencies and businesses in Thanh Hoa province.

Qua quá trình hoạt động, Công ty đã có những thay đổi về nhân sự để công ty ngày một hoàn thiện, phát triển và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, hiện nay Chủ tịch công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn là bà Đặng Thị Lý (đồng thời là Chủ sơ hữu của Công ty), Giám đốc Công ty là ông Nguyễn Xuân Hòa (Nguyên trưởng Ban An ninh Mỏ Cromit Triệu Sơn – Thanh Hóa).

Through the operation, the Company has made changes in personnel to improve, develop and best meet the needs of customers, currently Chairman of Lam Son Security Service Company Limited, Ms. Dang Thi Ly (also the Owner of the Company), the Director of the Company is Mr. Nguyen Xuan Hoa (Former head of security department of chromite Trieu Sơn – Thanh Hoa).

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bà Đặng Thị Lý là nữ chủ tịch duy nhất điều hành một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ, bằng sự nhẹ nhàng, mềm mỏng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam cùng sự mạnh mẽ, quyết đoán vốn có, bà Đặng Thị Lý đã đưa Công Ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn trở thành một trong những Công ty hàng đầu về dịch vụ Bảo Vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như trong toàn quốc.

Ms. Dang Thi Ly is the only female chairman, in Thanh Hoa province, who runs a business operating in the field of providing security services, with the gentleness and softness, typical of Vietnamese women, and the nature of security services with the inherent strength and assertiveness, Ms. Dang Thi Ly has brought Lam Son Security Service Company Limited to become one of the leading companies in Security services in Thanh Hoa province as well as in the whole country.

Hiện nay Công ty đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới như vận tải, bất động sản.., trong mỗi lĩnh vực kinh doanh mới Công ty đều đạt được những thành quả nhất định, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn.

At present, the Company has expanded its activities into many new business fields such as transportation, real estate, etc. In each one, the Company has achieved certain achievements, contributing to the dramatic growth of development of Lam Son Security Service Company Limited.

Ngày 27 tháng 08 năm 2007 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 14 tháng 03 năm 2023.

The company was granted the Enterprise registration certificate on August 27, 2007 and the seventh change Enterprise registration certificate on March 14, 2023.

Ngày 16 tháng 08 năm 2007 được Công an tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Chứng nhận số: 08/GCN, và được cấp lại mới nhất ngày 14 tháng 03 năm 2023 chứng nhận số: 20/GCN.

The company was issued a certificate of satisfaction of security and order conditions for operating security service business by People’s Public Security of Thanh Hoa Province on August 16, 2007. Certificate number: 08/GCN, and last re-issued on March 14, 2023 certificate number: 20/GCN.

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn là một trong những Công ty Dịch vụ bảo vệ hàng đầu, được đánh giá là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp với nhiều ưu thế trong lĩnh vực bảo vệ tại Thanh Hóa hiện nay. Mặt khác, chúng tôi không ngừng củng cố về chất lượng dịch vụ và cũng luôn áp dụng các phương pháp đào tạo, tái đào tạo, cập nhập thông tin nhanh nhất cũng như các biện pháp bảo vệ tối ưu nhất cho đội ngũ nhân viên cũng như đội ngũ quản lý.

Today, Lam Son Security Service Company Limited is one of the leading Security Service companies, evaluated as a professional security service with many advantages in the field of security in Thanh Hoa province. On the other hand, we constantly strengthen our service quality and always use the fastest training, re-training and information updating as well as the best protection measures for our staff and the management team as well.

Ưu thế đặc biệt của Công ty chúng tôi là có một đội ngũ Ban lãnh đạo với kinh nghiệm nhiều  năm trong ngành Công an, đặc biệt là chuyên ngành công tác bảo vệ mục tiêu, trinh sát biên phòng, sĩ quan đặc công trong quân đội, cán bộ được đào tạo chính quy trong các trường CAND, luật Hà Nội, tài chính kế toán. Ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, cán bộ nhân sự dày dặn kinh nghiệm từ các Doanh nghiệp khác chuyển về. Cùng với sự giúp đỡ, của Công an các cấp, đặc biệt là sự sát cánh của Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC, trung tâm huấn luyện nghiệp vụ CA tỉnh Thanh Hóa... nên khâu tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo nhân viên Bảo vệ có chất lượng cao.

Leadership team with many years of experience in the police security, especially specialized in target protection, border reconnaissance, officers of the special force in the army, officials formal trained in universities of People’s Security, Hanoi law university, finance and accounting university is our special advantages. In addition, there is a dynamic team of sales staff and experienced personnel from other enterprises. With the help and support of the police at all levels, especially the close cooperation of the Police Department on Administrative Management of Social Order, Mobile Police, Fire Police, professional training center for police of Thanh Hoa province, etc. the recruitment and training of security guards implemented with high quality.

Qua quá trình hơn 15 năm đi vào hoạt động đến nay, Bảo vệ Lam Sơn đã tuyển dụng, đào tạo và cung cấp một đội ngũ nhân viên ưu tú đầy năng lực, nghiệp vụ, kinh nghiệm, trách nhiệm. Hiện nay số nhân viên của chúng tôi đang tăng trưởng nhanh chóng vì mỗi thành viên đều hiểu và công nhận rằng Bảo vệ Lam Sơn đã cung cấp và bảo đảm mọi quyền lợi, chế độ ưu đãi hơn nhiều lần các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ khác, do đó mỗi người đều cố gắng nổ lực hết sức mình để góp phần tạo niềm tin, uy tín cho Công ty, cho khách hàng và cho xã hội.

After operating more than 15 years up to now, Lam Son Security has recruited, trained and provided an excellence, professional, experienced and responsible team. Currently, our number of employees is growing rapidly because each member understands and recognizes that Lam Son Security has provided and guaranteed all benefits and incentives many times more than other security service companies, so each employee tries their best to contribute to creating trust and reputation for the Company, customers and society.

Vì vậy, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn chúng tôi luôn lấy phương châm phục vụ tốt nhất cho khách hàng:

Therefore, we, Lam Son Security Service Company Limited, always take the motto of best service for customers:

“Đạo đức - Chất lượng - Uy tín - An toàn - Hiệu quả.”

“Ethics - Quality - Prestige - Safety - Efficiency."


PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG

PART A: GENERAL INFORMATION

1. TÊN CÔNG TY:

 1. COMPANY NAME:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN.

LAM SƠN SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED

2. TÊN TIẾNG ANH:

 1. ENGLISH NAME:

LAM SƠN SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY KIÊM CHỦ TỊCH CÔNG TY: BÀ   ĐẶNG THỊ LÝ.          

OWNER AND CHAIRMAN OF COMPANY: MS. DANG THI LY

GIÁM ĐỐC CÔNG TY:            ÔNG:    NGUYỄN XUÂN HÒA

DIRECTOR OF COMPANY: MR: NGUYEN XUAN HOA        

 1. 4. TRỤ SỞ CÔNG TY: Lô NP11 khu TMDV và dân cư BTM-1, khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4.HEAD OFFICE OF COMPANY: Lot NP11 BTM-1 commercial and residential area, Dong Huong new urban area, Dong Huong ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.

SĐT: 02373.856865                                    Fax: 02373.751145

TEL: 02373.856865                                    Fax: 02373.751145

SĐT CHỦ SỞ HỮU KIÊM CHỦ TỊCH CÔNG TY: 0912.384.766; 0946.051.258

PHONE NUMBER OF OWNER AND CHAIRMAN OF COMPANY: 0912.384.766; 0946.051.258

SĐT GIÁM ĐỐC:      0962 122573  

PHONE NUMBER OF DIRECTOR: 0912.134.958

Email: lamsoncompany195@gmail.com     

5. ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

 1. BUSINESS REGISTRATION:

Đăng ký kinh doanh số 2801072867 cấp lần đầu ngày 27 tháng 08 năm 2007 thay đổi lần 8 ngày 14 tháng 03 năm 2023

Business registration number 2801072867 issued for the first time on August 27, 2007 for the 8th change on March 14, 2023

6. TÀI KHOẢN/ SỐ THUẾ:

 1. ACCOUNT / TAX CODE:

Tài khoản số 117000029639  - Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Account No.: 117000029639 - Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – Thanh Hoa Branch

MST: 2801072867

Tax code: 2801072867

 1. 7. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH:
 2. FINANCIAL CAPACITY:

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000

- Charter capital: 50,000,000,000 VND

- Vốn cố định: 48.000.000.000

- Fixed capital: 48,000,000,000 VND

- Vốn lưu động: 15.000.000.000

- Working capital: 15,000,000,000 VND

8. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

 1. BUSINESS LINES:

Dịch vụ bảo vệ

Security services

Đào tạo nhân viên Bảo vệ

Security guard training

 1. NĂNG LỰC NHÂN SỰ:
 2. PERSONAL CAPACITY:

Sau khi thành lập, Công ty đã có định hướng đúng đắn, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, đào tạo tinh gọn, mạnh và hiệu quả. Tăng cường đào tạo tuyển chọn nguồn nhân lực của Công ty. Nay Công ty đã có đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

After establishing, the Company had the right orientation and built a strong and comprehensive company. The Company had completed the system of leadership, command, management, lean, powerful and effective training. The Company had strengthened the training and selection of its human resources. Now the company has a team of leaders, a team of professional staff who are strong in their expertise, good at profession, ready to meet all the needs of customers.

Công Ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn có đội ngũ lãnh đạo, quản lý điều hành được đào tạo bài bản qua các Trường đại học chính quy: Công an Nhân Dân, Luật Hà Nội, Biên Phòng, Tài chính Kế toán… kỹ năng nghiệp vụ tốt, năng động. Có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm hoạt động dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp, Cũng như được đúc rút kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực công tác khác như Công an, Quân đội… Điều đặc biệt là Công ty được sự hỗ trợ đắc lực của Công an các cấp từ Tỉnh đến Xã. Các mục tiêu bảo vệ đều có sự hiện diện của Công an các cấp, những mục tiêu quan trọng trong thời gian xây dựng đều được lực lượng Công an trực tiếp tham gia hỗ trợ lực lượng Bảo vệ.

Lam Son Security Service Company Limited has a team of leaders, managers who are well-trained through universities: People's Public Security, Hanoi Law, Border Guard, Finance and Accounting, ect. with good professional skills and dynamic. The company has many years of practical experience in professional security services, as well as learning from experience from many other fields of work such as the Police, the Army, etc. The special thing is that the Company is well supported from police security at all levels from Province to Commune. There is the presence of the police security at all levels for security target, the important targets during the construction period are directly involved by the police force to support the security force.

* Thế mạnh của Công ty đồng thời cũng là sở trường:

*The strength of the Company is also the forte:

- Bảo vệ các Công trường thi công từ thời gian động thổ đến khi hoàn thành và đi vào vận hành khai thác.

- Protect the Construction Sites from the time of groundbreaking to completion and operation.

        - Công ty đã xử lý tốt các tình huống đình công, bãi công, khiếu kiện đông người gây cản trở và ảnh hưởng đến thi công….

- The company has well handled the situation of strikes, strikes, lawsuits of many people that obstructed and affected the construction, etc.

        Do vậy chúng tôi đã mang lại sự tin tưởng cho Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh và các liên doanh nước ngoài khi sử dụng dịch vụ bảo vệ của Công ty. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tính mạng con người và sự bình yên cho khách hàng.

Therefore, we have brought trust to Agencies, Units, Enterprises, individuals in the area inside and outside the province and foreign joint ventures when using the Company's security services, ensuring the security, safety of human life and the peace for customers in an absolute way.

 1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ:
 2. QUALITY POLICY - SERVICE MOTTO:

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn cam kết làm việc theo nguyên tắc đảm bảo.

All officers and employees of Lam Son Security Service Company Limited are committed to working according to the principle of assurance.

“ Đạo đức - Chất lượng - Uy tín - An toàn - Hiệu quả.”

“Ethics - Quality - Prestige - Safety - Efficiency.

Đó là chính sách để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ bằng con người hoàn hảo nhất cho khách hàng trên các nguyên tắc sau:

It is the policy to ensure that we will provide the most perfect human protection service to our customers on the following principles:

         - Xác định chất lượng dịch vụ bảo vệ là mục tiêu hàng đầu quyết định sự phát triển của Công ty.

        - Determining the quality of security services is the top goal that decides the development of the Company.

- Luôn lắng nghe để thấu hiểu mọi yêu cầu của khách hàng. Tài sản của khách hàng cũng là tài sản của Công ty chúng tôi.

- Always listen to understand all requirements of customers. Customer’s property is also our Company's property.

- Liên tục đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng.

- Continuously train to improve the professional qualifications of employees in the Company, to meet all the wishes of customers.

- Thường xuyên duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện với sự cộng tác chặt chẽ của mọi thành viên trong Công ty.

- Regularly maintain and improve the effectiveness of the comprehensive quality management system with the close cooperation of all members of the Company.

10. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

10. ORGANIZATION STRUCTURE AND OPERATIONS

 

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_5


bao-ve-lam-son-thanh-hoa_1a

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_2

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_3

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_4

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_6

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_7

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_9

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_8

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_10

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_11

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_12

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_13

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_14

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_15

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_16

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_17

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_18

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_19

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_20

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_21

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_22

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_23


PHẦN B: NĂNG LỰC

PHẦN B: NĂNG LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP/ CAPACITY AND QUALITY OF PROFESSIONAL SECURITY SERVICE

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_24 


Những mục tiêu mà Công ty dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn đã và đang cung cấp dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp:

The goals that Lam Son Security Service Company Limited has been providing professional Security services

 • CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 (Km11, Đường 513, Phường Hải Hà, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • NGHI SON THERMAL POWER COMPANY – BRANCH OF GENERATION CORPORATION 1 (Km11, Road 513, Hai Ha Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CƯ XÁ EVN (Phường Trúc Lâm, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • EVN RESIDENCE (Truc Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH CẢNG QUỐC TẾ NGHI SƠN (Phường Hải Hà, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • NGHI SON INTERNATIONAL PORT COMPANY LIMITED (Hai Ha Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN (Phường Hải Thượng, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • VAS GROUP NGHI SON JOINT STOCK COMPANY (Hai Thuong Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN (Phường Hải Bình, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • VAS GROUP NGHI SON JOINT STOCK COMPANY (Hai Binh Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH GIẦY ANNORA VIỆT NAM (Phường Xuân Lâm, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • ANNORA VIETNAM FOOTWEAR LIMITED (Xuan Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH GIẦY VENUS VIỆT NAM (Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa)
 • VENUS VIETNAM FOOTWEAR LIMITED (Ha Binh Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH GIẦY VENUS VIỆT NAM (Xã Đồng Tiến, Huyện Triệu Sơn , Tỉnh Thanh Hóa)
 • VENUS VIETNAM FOOTWEAR LIMITED (Dong Tien Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH GIẦY KIM VIỆT VIỆT NAM – KIM VIỆT 1( Cụm Công nghiệp, Thị trấn Nông Cống – Tỉnh Thanh Hóa)
 • VIETNAM KIM VIET FOOTWEAR COMPANY LIMITED - KIM VIET 1 (Industrial cluster, Nong Cong town - Thanh Hoa province)
 • CÔNG TY TNHH GIẦY KIM VIỆT VIỆT NAM – KIM VIỆT 2( Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống – Tỉnh Thanh Hóa)
 • VIETNAM KIM VIET FOOTWEAR COMPANY LIMITED - KIM VIET 2 (Te Thang Commune, Nong Cong District - Thanh Hoa Province)
 • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU THUYỀN – SÂN GOLF FLC BISCOM TẠI TỈNH THANH HÓA (Xã Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • BRANCH OF CRUISE - FLC BISCOM GOLF COURSE INVESTMENT COMPANY LIMITED IN THANH HOA PROVINCE (Quang Cu Commune, Sam Son City, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ HẠ LONG (Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)
 • FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY - HA LONG CONFERENCE CENTER (Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC - FLC CAO XANH HÀ KHÁNH – QUẢNG NINH (Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)
 • FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY - HA KHANH CAO GREEN FLC – QUANG NINH (Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC - FLC SẦM SƠN (Xã Quảng Cư, TP.Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY – SAM SON FLC (Quang Cu Commune, Sam Son City, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC - FLC HOẰNG LONG ( Xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)
 • FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY – HOANG LONG FLC (Hoang Dong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province)
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGHI SƠN (Phường Hải Hòa, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • NGHI SON AREA GENERAL HOSPITAL (Hai Hoa Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CHI NHÁNH NGHI SƠN – CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU KHÍ – KHU NHÀ Ở CHUYÊN GIA PSA - 25 HA (Phường Xuân Lâm, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • NGHI SON BRANCH – PETROSETCO ASSETS MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY – PSA SPECIALIST HOUSE AREA - 25 HA (Xuan Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CHI NHÁNH NGHI SƠN – CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU KHÍ – CƯ XÁ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 2 (Phường Xuân Lâm, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • NGHI SON BRANCH – PETROSETCO ASSETS MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY – THERMAL POWER FACTORY 2 RESIDENCE (Xuan Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • TRỤ SỞ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ THANH HÓA (Phường Đông Hải – Thành phố Thanh Hóa)
 • HEADQUARTERS OF THANH HOA CITY ADMINISTRATIVE CENTER (Dong Hai Ward - Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN LONG HẢI (Phường Hải Bình, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • LONG HAI TRADING – TRANSPORTATION – SEA PRODUCT – PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (Hai Binh Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG VIỆT THANH HÓA (Phường Hải Bình, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • SONG VIET THANH HOA JOINT STOCK COMPANY (Hai Binh Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CP BỘT CÁ THANH HÓA (Phường Hải Thanh, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • THANH HOA FISHMEAL JOINT STOCK COMPANY (Hai Thanh Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH VĂN LANG YUFUKUYA (Phường Hải Yến, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • VAN LANG YUFUKUYA COMPANY LIMITED (Hai Yen Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGHI SƠN VIỆT NAM – KHÁCH SẠN NGHI SƠN (Phường Hải Thượng, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • NGHI SON VIET NAM INVESTMENT COMPANY LIMITED – NGHI SON HOTEL (Hai Thuong Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ A&S (Thị trấn Còng, Thị Xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa)
 • A&S SUPERMARKET JOINT STOCK COMPANY (Cong Town, Nghi Son Town - Thanh Hoa Province)
 • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ- HUD (Phường An Hưng – Thành phố Thanh Hóa).
 • HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION - HUD (An Hung Ward - Thanh Hoa City).
 • CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC THANH HÓA – SIÊU THỊ HC THÀNH PHỐ (88 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa)
 • BRANCH OF VHC THANH HOA TRADE COMPANY LIMITED - HC CITY SUPERMARKET (88 Le Loi Avenue, Thanh Hoa City)
 • SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC - CHI NHÁNH YÊN ĐỊNH (Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa)
 • HC ELECTRIC MACHINERY SUPERMARKET - YEN DINH BRANCH (Quan Lao Town, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province)
 • SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC - CHI NHÁNH SẦM SƠN (Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)
 • HC ELECTRIC MACHINERY SUPERMARKET – SAM SON BRANCH (Bac Son Ward, Sam Son City, Thanh Hoa Province)
 • SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC - CHI NHÁNH HẬU LỘC ( Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
 • HC ELECTRIC MACHINERY SUPERMARKET – HAU LOC BRANCH (Hoa Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province)
 • BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH THANH HÓA ( Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa)
 • THANH HOA ONCOLOGY HOSPITAL (Dong Ve Ward, Thanh Hoa City)
 • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA (Phố Quang Trung 3, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa)
 • HANOI MEDICAL UNIVERSITY – THANH HOA CAMPUS (Quang Trung 3 Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH EB THANH HÓA - SIÊU THỊ BIG C THANH HÓA (Xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa)
 • EB THANH HOA LIMITED LIABILITY COMPANY - BIG C THANH HOA SUPERMARKET (Dong Hai Commune, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA (152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa)
 • HA NOI – THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY (152 Quang Trung, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA – NHÀ NGHỈ BIA THANH HOA (Phường Bắc Sơn , Thành phố Sầm Sơn , Tỉnh Thanh Hóa)
 • HA NOI – THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY - THANH HOA BEER HOTEL (Bac Son Ward, Sam Son City, Thanh Hoa Province)

Ø  CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA – NHÀ MÁY BIA NGHI SƠN (Phường Trường Lâm, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa)

Ø HA NOI – THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY - NGHI SON BREWERY (Truong Lam Ward, Nghi Son Town, Thanh Hoa Province)

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA (Lô D, Khu CN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa)
 • PHU GIA AGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (Lot D, Le Mon Industrial Park, Quang Hung Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THẦN NÔNG (Lô C4, Khu CN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa)
 • THANNONG VIETNAM AGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (Lot C4, Le Mon Industrial Park, Quang Hung Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH TH HOMES – CHUNG CƯ LOUIS (Đại lộ Lê Lợi , Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa)
 • TH HOMES COMPANY LIMITED - LOUIS APARTMENT (Le Loi Avenue, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH TH HOMES – CHUNG CƯ PHÚ SƠN (Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa)
 • TH HOMES COMPANY LIMITED – PHU SON APARTMENT (Phu Son Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ A & T VIỆT NAM – CHUNG CƯ AT HOME (Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa)
 • A&T VIETNAM URBAN DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED – AT HOME APARTMENT (Dong Huong Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG HẢI – KHU AN PHÁT (Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa)
 • HOANG HAI CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY – AN PHAT AREA (Dong Huong Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH SEWING T & T (Xã Định Liên, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa)
 • SEWING T & T COMPANY LIMITED (Dinh Lien Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province)
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ABC TẠI THANH HÓA – NHÀ MÁY MAY THIỆU DƯƠNG (Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa)
 • THE BRANCH OF ABC INTERNATIONAL GROUP JOINT STOCK COMPANY IN THANH HOA - THIEU DUONG GARMENT FACTORY (Thieu Duong Commune, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MINH ANH THỌ XUÂN (Xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa)
 • MINH ANH THO XUAN GARMENT JOINT STOCK COMPANY (Xuan Hong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MAY XUẤT KHẨU XUÂN LAM (Xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa)
 • XUAN LAM EXPORT GARMENT JOINT STOCK COMPANY (Xuan Lam Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH HUG VINA (Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa)
 • HUG VINA COMPANY LIMITED (Dinh Lien Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN FLC STONE (Tại Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định và xã Hà Ninh, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa)
 • FFLC STONE MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (In Yen Lam Commune, Yen Dinh District and Ha Ninh Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH CRECIMIENTO INDUSTRIAL VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA (Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hóa)
 • CRECIMENTO INDUSTRIAL VIETNAM CO. LTD – THANH HOA BRANCH (Northwest Ga Industrial Park, Dong Tho Ward - Thanh Hoa City)
 • NGÂN HÀNG TM TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG – CHI NHÁNH THANH HÓA (103-105 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa)
 • OCEAN COMMERCIAL ONE MEMBER LIMITED LIABILITY BANK – THANH HOA BRANCH (103-105 Le Loi Avenue, Lam Son Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SXCB NLS PHÚC THỊNH (Thôn Cò Mót, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa)
 • PHUC THINH PRODUCTION PROCESSING OF AGRICULTURAL AND FORESTRY PRODUCTS MATERIALS AGRICULTURE (Co Mot Village, Phuc Thinh Commune, Ngoc Lac District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TATSU (Xã Định Liên, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa)
 • TATSU GARMENT JOINT STOCK COMPANY (Dinh Lien Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CP QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN EUROHOME (Phường Đông Hải – Thành phố Thanh Hóa)
 • EUROHOME REAL-ESTATE MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (Dong Hai Ward - Thanh Hoa City)
 • NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN THANH HÓA – BIDV HÀ TRUNG (Xã Hà Phong, huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa)
 • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM – THANH HOA BRANCH – BIDV HA TRUNG (Ha Phong Commune, Ha Trung District, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG SỞ UBND TỈNH THANH HÓA (35 Đại Lộ Lê Lợi. Phường Lam Sơn, Thành Phố Thanh Hóa)
 • PEOPLE’S COMMITTEE OF THANH HOA PROVINCE (35 Le Loi Avenue, Lam Son Ward, Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẮC BỘ - ĐẤT XANH (Phường Đông Hương – Thành phố Thanh Hóa)
 • NORTHERN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY – GREENLAND (Dong Huong Ward - Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI VÂN ANHCỬA HÀNG NỘI THẤT GIA KHÁNH (Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa)
 • VAN ANH TOURISM AND TRANSPORT COMPANY LIMITED – GIA KHANH FURNITURE STORE (Dien Bien Ward, Thanh Hoa City)
 • KHU DÂN CƯ CENTRAL (Phường Đông Hải – Thành phố Thanh Hóa)
 • CENTRAL RESIDENTIAL AREA (Dong Hai Ward – Thanh Hoa City)
 • NHÀ HÀNG VŨ BẢO (Phường Đông Hải – Thành phố Thanh Hóa)
 • VU BAO RESTAURANT (Dong Hai Ward – Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH SUNNY APPAREL (Thị trấn Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa)
 • SUNNY APPAREL COMPANY LIMITED (Ha Trung Town, Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ TM CÁT LỢI (Phường Đông Hương – Thành phố Thanh Hóa)
 • CAT LOI PRODUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY (Dong Huong Ward - Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH GIẦY AMARA VIỆT NAM – CHI NHÁNH NÔNG CỐNG THANH HÓA (Thị Trấn Nông Cống – Tỉnh Thanh Hóa)
 • AMARA (VIETNAM) FOOTWEAR COMPANY LIMITED – THANH HOA AGRICULTURE BRANCH (Nong Cong Town – Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH DMC KOVI (Xã Xuân Vinh – Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa)
 • DMC KOVI COMPANY LIMITED (Xuan Vinh Commune - Tho Xuan District - Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH MTV BNB THANH HÓA (Xã Quảng Thành – Thành phố Thanh Hóa)
 • BNB THANH HOA COMPANY LIMITED (Quang Thanh Commune - Thanh Hoa City)
 • CÔNG TY TNHH LAN CHI BUSINE.SS HÀ NAM – SIÊU THỊ HẬU LỘC (Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc – Tỉnh Thanh Hóa
 • LAN CHI BUSINE.SS HA NAM COMPANY LIMITED – HAU LOC SUPERMARKET (Minh Loc Commune, Hau Loc District – Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA (Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa)
 • TIEN SON THANH HOA JOINT STOCK COMPANY (Bac Son Ward, Bim Son Town - Thanh Hoa Province)
 • TẬP ĐOÀN VĂN PHÚ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM (Xã Quảng Hùng – Thành phố Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa)
 • VAN PHU GROUP - CGM INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (Quang Hung Commune - Sam Son City - Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG LICOGI 16 (Quốc lộ 45 Nông Cống – Tỉnh Thanh Hóa
 • LICOGI 16 INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (National Highway 45 Nong Cong - Thanh Hoa Province)
 • CÔNG TY TNHH GIẦY ROLL SPORT VIỆT NAM (Xã Tây Hồ - Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa)
 • ROLL SPORT VIET NAM FOOTWEAR LIMITED (Tay Ho Commune - Tho Xuan District - Thanh Hoa Province)
 • TẬP ĐOÀN FLAMINGO - CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN (Xã Hoằng Trường – Huyện Hoằng Hóa – Tỉnh Thanh Hóa)
 • FLAMINGO GROUP - FLAMINGO HAI TIEN COMPANY LIMITED (Hoang Truong Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province)
 • SIÊU THỊ THE CITY MINH LỘC HẬU LỘC – THANH HÓA ( Xã Minh Lộc, Hậu Lộc – Thanh Hóa)
 • THE CITY MINH LOC SUPERMARKET HOA LOC - THANH HOA (Minh Loc Commune, Hau Loc - Thanh Hoa)
 • THẾ GIỚI SỮA – TÂY BẮC GA – TP THANH HÓA (phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa)
 • MILK WORLD – NORTHWEST OF GA – THANH HOA city (Dong Tho ward, Thanh Hoa city)
 • CHUNG CƯ ĐÔNG BẮC – TP THANH HÓA (phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá)
 • North East Apartment – ​​Thanh Hoa City (Truong Thi Ward, Thanh Hoa City)
 • NHÀ HÀNG HẢI SẢN SUNBUFFET – TP THANH HÓA (phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa)
 • SUNBUFFET SEAFOOD RESTAURANT – THANH HOA City (Dong Huong Ward, Thanh Hoa City)
 • NHÀ HÀNG BEER KENG (phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa)
 • BEER KENG RESTAURANT (Dong Huong Ward, Thanh Hoa City)
 • NHÀ HÀNG HẢI SẢN A’LACA – TP THANH HÓA
 • A’LACA SEAFOOD RESTAURANT – THANH HOA City
 • CÔNG TY LÊ GIA – TP THANH HÓA (phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa)
 • LE GIA COMPANY – THANH HOA city (Ba Dinh ward, Thanh Hoa city)
 • COFFEE HẢI ÂU – TP THANH HÓA (phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa)
 • HAI AU COFFEE – THANH HOA City (Dong Huong Ward, Thanh Hoa City)
 • KHÁCH SẠN HÀ NỘI XANH – HOẰNG HÓA (Hải Tiến, Hoằng Hóa)
 • GREEN HANOI HOTEL – HOANG HOA (Hai Tien, Hoang Hoa)
 • NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DĂM GỖ BẢO THÀNH – NHƯ THANH
 • BAO THANH - NHU THANH WOOD CHAPTER PROCESSING FACTORY
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG VỆ 2- MBQH 530, PHƯỜNG ĐÔNG VỆ, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
 • DONG VE PRIMARY SCHOOL 2 - MBQH 530, DONG VE WARD, THANH HOA CITY, THANH HOA PROVIN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KH GROUP – 01 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG ĐÔNG THỌ, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
 • KH GROUP JOINT STOCK COMPANY – 01 NGUYEN CHI THANH, DONG THE WARD, THANH HOA CITY, THANH HOA PROVINCE
 • CÔNG TY TNHH & TM TÂN NAM CHINH – 483/67 LÊ VĂN SỸ , PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP HỒ CHÍ MINH
 • TAN NAM CHINH TRADING & COMPANY LIMITED – 483/67 LE VAN SHO, WARD 12, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MAY XUẤT KHẨU XUÂN LAM , KHU PHỐ PHÚC LÂM, THỊ TRẤN LAM SƠN, HUYỆN THỌ XUÂN , TỈNH THANH HÓA, VIỆT NAM
 • XUAN LAM GARMENT EXPORT SERVICE JOINT STOCK COMPANY, PHUC LAM DISTRICT, LAM SON Town, THU XUAN DISTRICT, THANH HOA PROVINCE, VIETNAM  

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MỤC TIÊU CÔNG TY BẢO VỆ LAM SƠN ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP/ SOME PICTURES OF LAM SON SECURITY COMPANY PROMOTE PROTECTIVE SECURITY SERVICES

+ Khu 25ha (Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn)/ 25 ha NSRP accommodation  

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_25

+ Sân golf FLC, Khu biệt thự FLC và resort/ FLC golf, FLC villas and resort

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_26


+ Nhà Máy Nhiệt Điện Nghi Sơn I/ Nghi Son 1 Thermal Power Plant


bao-ve-lam-son-thanh-hoa_28

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_27 

 1. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ/ We specialize in providing security services:

Bảo vệ Khu nghỉ mát, Khách sạn, Khu phức hợp, Nhà hàng, Khu vui chơi giải trí./ Protection of Resort, Hotel, Complex Area, Restaurant, Entertainment Park.

 • Bảo vệ văn phòng, cao ốc, trụ sở Công ty của các cơ quan tổ chức./ Protection of offices, buildings, head offices of agencies.
 • Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, bến cảng, công trường xây dựng./ Protection of factories, plants, warehouses, ports, construction sites.
 • Bảo vệ nhà riêng, yếu nhân, ca nghệ sĩ, ngôi / Protection of your own house, the artist, the film star.

Bảo vệ siêu thị, ngân hàng, cửa hàng, các mục tiêu quan trọng…/ Protection of supermarkets, banks, stores, important targets...

Bảo vệ sự kiện ca nhạc, lễ hội, hội chợ, triễn lãm, khai trương động thổ và các hoạt động xã hội./ Protection of music events, festivals, fairs, exhibitions, groundbreaking and public activities.

 • Bảo vệ trung tâm thương mại, khu vp cao cấp, khu căn hộ cao cấp./ Protection of trade centers, high-grade areas and high-grade apartments.

Bảo vệ các mục tiêu di động/ Protection of your transported targets

         + Áp tải hàng hóa, áp tải tiền, áp tải các tài liệu có giá trị/ Escorting goods, escorting money, escorting valuable documents

         + Bảo vệ cá nhân, các đoàn khách, các phái đoàn/ Protecting individuals, guests, delegations

 1. Tư vấn, lắp đặt các hệ thống an ninh, PCCC./ Consulting, installation of security systems, fire fighting and protection systems.

      -   Hệ thống báo cháy, báo trộm/ Fire alarm system, burglar alarm

 • Thiết bị PCCC (phòng cháy, chữa cháy)/ Firefighting equipment (fire prevention and fighting)
 • Hệ thống camera theo dõi/ Camera monitoring system
 • Pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, giao tiếp ứng xử/ Laws related to the protection, behavior communication

    -  Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, võ thuật tự vệ chiến đấu/ Fire prevention and fighting, rescue, salvage, first aid, self defence

 1. Lực lượng cơ động phản ứng nhanh/ Rapid reaction force.

- Đội cơ động phản ứng nhanh luôn túc trực và xử lí tình huống 24/24h, luôn sẵn sàng và kịp thời xử lý các tình huống yêu cầu phản ứng nhanh, hỗ trợ các mục tiêu nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Rapid reaction force team is always stand by and handling situations 24 / 24h, ready and timely response situations which require quick reaction, the fastest and most effective support.

 

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_29


4. Chất lượng dịch vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp/ Quality of Professional Security Services:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN CUNG CẤP NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP, KHÔNG CHỈ BẰNG HÌNH THỨC MÀ BẰNG CHẤT LƯỢNG/ LAM SON SECURITY SERVICES CO., LTD.  PROVIDES PROFESSIONAL SECURITY GUARDS, NOT ONLY BY OUR FORM BUT ALSO BY OUR QUALITY

- Chúng tôi luôn luôn tôn trọng khách hàng, với phương châm khách hàng là người mang lại lợi nhuận và nuôi sống cả bộ máy Công ty.

We always respect the customer, with the line being profit comes from customers and they feed the company.

- Với trách nhiệm, nghĩa vụ và sự tôn trọng cao nhất, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất, mạnh mẽ nhất và trách nhiệm cao nhất.

With the highest responsibility, duty and respect, we commit to provide the most professional, strongest and most responsible service.

- Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi có thể xử lí mọi tình huống phát sinh nhanh nhất, gọn nhất, và hiệu quả nhất.

With a well-trained and many year experienced staff, we can handle every arising situation fastest, most compactly, and most effectively.

- Công ty của chúng tôi cũng có quan hệ rất tốt với chính quyền địa phương, Công an, quân đội trên toàn tỉnh, đó là một nguồn lực vô cùng lớn giúp cho Công ty chúng tôi có thể xử lí được tất cả các tình huống phát sinh.

Our company also has good relationship with local authorities, police and army throughout the province, which is a great resource to help our company handle all the arising situations and incidents.

  - Công ty chúng tôi là Công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình hơn 11 năm thành lập và phát triển, Công ty chúng tôi luôn được công nhận là Công ty hàng đầu về dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.

Our company is the first company providing professional security services in Thanh Hoa province, in the process of more than 11 years of establishment and development, our company is always recognized as the leading company about security services in Thanh Hoa province.

- Công ty bảo vệ Lam Sơn luôn được sự ủng hộ từ Công an tỉnh, nên mọi việc triển khai và xử lý các tình huống phát sinh luôn tiến hành dễ dàng và đạt hiệu xuất cao.

Lam Son Security Company is always supported by the provincial police, so every deployment and handling of the situation is always easy and high efficiency.

- Khách hàng có thể so sánh dịch vụ của Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn với các Công ty Bảo vệ khác, để có cái nhìn tốt nhất về dịch vụ và lợi thế của Công ty chúng tôi.

Customers can compare the services of Lam Son Security Services Co., Ltd with other security companies, to have the best view on the service and advantages of our company.

DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN SẼ ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG?/ WHAT BENEFITS PROFESSTIONAL PROTECTION SERVICE OF LAM SON SECURITY SERVICES CO., LTD BRINGS TO CUSTOMERS?

Phần lớn các nhà quản lý thường thắc mắc là tại sao họ phải trả chi phí cho dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cao hơn một chút với họ tự tuyển bảo vệ và rồi đã hiểu rằng có sự khác biệt rất lớn giữa một Bảo vệ chuyên nghiệp với một nhân viên Bảo vệ nội bộ. Hơn thế nữa, không chỉ các Bảo vệ đảm nhiệm công tác bảo vệ cho khách hàng mà cả một hệ thống chuyên nghiệp của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lam Sơn bao gồm Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm trước Khách hàng.

Most managers often wonder why they pay a bit more for professional security services comparing to self-recruiting and then they understand that there is a huge difference between a professional security with an internal security officer. Moreover, not only the Guard is responsible for the protection of customers but a professional system of Lam Son Security Services Co., Ltd, including the Board of Directors and the specialized departments also bear responsible for customers’ safety.

Chúng tôi luôn luôn cầu thị trong công việc, mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng luôn luôn quý giá với chúng tôi, để Công ty chúng tôi có thể ngày càng hoàn thiện hơn.

We always want to expand our vision, all opinions of customers are really precious to us, so that our company can be more perfect.

QUYỀN VỀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ/ RIGHTS ON USING PERSONNEL

Lựa chọn nhân viên bảo vệ theo ý muốn./ Select the security guard at your disposal.

Cung cấp lý lịch chi tiết, cần thiết của nhân viên bảo vệ./ Provide a detailed and necessary profile of the security guard.

Đội trưởng và Ban chỉ huy thường xuyên kiểm tra cả ngày lẫn đêm. Thay đổi hay chấm dứt dịch vụ qua một thông báo./ Captains and commanders regularly patrol both day and night or Change or terminate service through a notification.

Tăng hay giảm dịch vụ qua điện thoại./ Increase or decrease service by phone call.

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_30

LỢI ÍCH VỀ TÀI CHÍNH/ FINANCE BENEFITS

Không phải trả lương/ No payment

Không phải chi phí bảo hiểm xã hội, không phải chi phí bảo hiểm y tế/ No cost of social insurance, health insurance

Không phải chi phí bảo hiểm thất nghiệp/ No cost of unemployment insurance

Không phải chi phí về quản lý nhân sự, tuyển chọn, đào tạo, giám sát. Không phải chi phí ngày lễ ngày nghỉ/ No cost of personnel management, recruitment, training, supervision. No expenses of day off and holiday

Không phải chi phí về trang phục/ No cost of uniform

Không phải chi phí thiết bị công cụ hỗ trợ/ No cost of equipment support tools

Không phải chi phí thưởng, không phải chi phí ăn ở/ No cost of bonuses, cost of accommodation

Không phải chi phí văn phòng phẩm…/ No cost of stationery...

LỢI ÍCH VỀ TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITY BENEFITS

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn sẽ chịu trách nhiệm về tuyển chọn và đào tạoLam Son Security Services Co., Ltd will be responsible for recruitment and training

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn sẽ chịu trách nhiệm về hồ sơ, lý lịch cá nhân, nhân thân của nhân viên

Lam Son Security Services Co., Ltd. will be responsible for the records, personal history, and personal identity of employees

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng về mọi hành vi hoạt động của nhân viên bảo vệ

Lam Son Security Services Co., Ltd. will be responsible to the customer for all activities of security staff

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn sẽ chịu trách nhiệm về giám sát nhân viên bảo vệ

Lam Son Security Services Co., Ltd will be responsible for supervising security staff

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn sẽ chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình an ninh của mục tiêu

Lam Son Security Services Co., Ltd. will be responsible for reporting on the security situation of the customers

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN CÓ THỂ LÀM GÌ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG/ WHAT LAM SON SECURITY SERVICES CO., LTD CAN DO TO CUSTOMERS

Đảm bảo an ninh thông suốt 24h/24h

Ensure security 24h / 24h

Bảo vệ tài sản thiết bị tránh khỏi những thiệt hại do cố ý làm hại hoặc mọi nguy cơ thất thoát khác.

Protect your property from damage caused by intentional harm or any other risk of loss.

Bảo mật tuyệt đối những thông tin quan trọng của Khách hàng về kỹ thuật cũng như kinh doanh.

Absolutely keep secret important technical information as well as business issues of customers.

Bảo vệ nhân viên của Quý Công ty tránh khỏi sự đe doạ về tính mạng và tài sản.

Protect your employees from the threat of life and property.

Đảm bảo các nhân viên, khách thăm quan, liên hệ công việc phải tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy định của chủ quản.

Ensure that employees, visitors contacting for business strictly follow the rules and regulations of employer.

Bảo vệ tài sản tránh khỏi những mất mát gây ra bởi trộm cắp bên trong hoặc bên ngoài.

Protect your property from the damage caused by theft inside or outside working area.

Báo cáo chi tiết về tình hình an ninh trong ca, trong ngày, trong tuần, tháng, quý, năm.

Report in details security situation during shift, day, week, month, quarter, year.

Thường xuyên kiểm tra, luyện tập sử dụng các hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Regularly inspect and practice how to use fire protection systems.

Bảo vệ mọi người tránh khỏi những thương vong trong trường hợp tai nạn hoặc điều kiện làm việc không an toàn.

Protect people from fatal situations in case of accidents or unsafe working conditions.

Trợ giúp đắc lực để hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản do sự cố cháy nổ, lũ lụt hoặc thiên tai khác.

Help to minimize property damages caused by fire, flood or other disaster.

Hỗ trợ giảm thiểu hết mức chi phí về nước, điện hoặc nguyên vật liệu.

Reduce the cost of water, electricity or materials.

Thực hiện các nhiệm vụ giải cứu, di tản lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp. Hỗ trợ, tư vấn cần thiết các biện pháp tối ưu nhất về an ninh cho khách hàng.

Perform rescue and evacuation tasks in case of emergency. Support, advise the most optimal measures of security for customers.

Chịu trách nhiệm liên hệ, cộng tác với các cấp Chính quyền và Công an địa phương.

Bear responsible for contacting, cooperating with local authorities and police.

KHI QUÝ KHÁCH CẦN MỘT DỊCH VỤ AN NINH TÔT NHẤT TẠI SAO QUÝ KHÁCH KHÔNG TÌM ĐẾN MỘT DỊCH VỤ AN NINH CHUYÊN NGHIỆP/ WHY DON’T YOU LOOKING FOR PROFESSTIONAL SECURITY FOR THE BEST SERVICES?

TIÊU CHUẨN CƠ BẢN NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN/ BASIC STANDARD OF LAM SON SECURITY STAFF:

Lòng tin của khách hàng đối với dịch vụ và nhân viên bảo vệ là yếu tố quan trọng số một tạo nên sự thành công của Lam Sơn, do vậy chúng tôi rất thận trọng trong việc xác minh, lựa chọn tuyển dụng về nhân sự để đảm bảo tuyệt đối về nhân thân trong sạch trung thực khi tiếp nhận và đưa đi đào tạo. Trong đó chúng tôi tập trung lựa chọn những nhân sự đã qua huấn luyện về nghiệp vụ bảo vệ và nhân sự đã có nhiều kinh nghiệp trong ngành bảo vệ. Chúng tôi tuyển dụng cả nam lẫn nữ tuổi đời từ 20 đến 50 với những yêu cầu chặt chẽ sau đây:

The trust of customers in the service and security staff is main factor for Lam Son’s success, so we are very careful in personnel verification and selection to ensure the absolute integrity of the identity when they are recruited and trained. We focus on the selection of trained personnel in security and candidates who have extensive experience in the security sector. We employ both men and women ages from 20 to 50 with the following strict requirements:

Nam tuổi đời từ 20 đến 50, chiều cao 1m65, cân nặng 55 kg trở lên. Nữ tuổi đời từ 20 đến 45, chiều cao 1m55 cân nặng 45 kg trở lên.

Men from 20 to 50, height 1m65, weight 55 kg or more. Female from 20 to 45, height 1m55 weight 45 kg or more.

Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Ưu tiên bộ đội, Công an xuất ngũ, sinh viên đã tốt nghiệp các trường trung cấp, Cao đẳng và Đại học người biết võ thuật.

Educational level: High school graduation or higher. Prior to the army, the military graduation, students have graduated from vocational schools, colleges and universities who know martial arts.

Sức khoẻ tốt, không mắc các chứng bệnh nan y, truyền nhiễm, dị tật, không xăm hình trên cơ thể.

Good health, no incurable and contagious diseases, deformities, no tattoos on the body.

Lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không sử dụng các chất ma tuý.

Clear history, no criminal records, no drug use.

Xác minh nhân thân. Kiểm tra và thẩm định lý lịch trong sạch.

Verify of personal identity. Check and verify the clean history.

Kiểm tra thể lực. Kiểm tra nhận thức và phản xạ.

Do physical examination, do cognitive and reflective test.

Tất cả các thí sinh phải trải qua những cuộc kiểm tra sát hạch về thể hình, sức khoẻ, văn hoá, phỏng vấn, chứng minh khả năng làm việc trong thời gian thử việc, lý lịch nhân thân và đạt đủ tiêu chuẩn mới được ký hợp đồng chính thức.

All candidates must pass physical, health and cultural tests; interview and show ability to work during the probationary period, personal identification and qualification before coming to sign contract.

 

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ LAM SƠN/ TRAINING PROGRAM FOR LAM SON SECURITY STAFF

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn hợp tác cùng với Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã thiết lập ra một chương trình đào tạo cho nhân viên bảo vệ, mỗi cá nhân nhận biết rõ ràng về trách nhiệm, kỷ luật, tôn trọng khách hàng, kỹ năng bảo vệ chuyên nghiệp, sử dụng thành thạo võ thuật, công cụ hỗ trợ, tính chất tập thể đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Lam Son Security Services Co., Ltd  cooperate with Thanh Hoa Police Training Center and Thanh Hoa Fire fighting and protection Department, Thanh Hoa Police to establish a training program for security guards; each individuals clearly recognize responsibilities, discipline, respect for clients, professional protection skills, proficient use of martial arts, support tools, collective solidarity to support each other in the work.

Hàng tháng, hàng quý Công ty chúng tôi luôn tổ chức các buổi huấn luyện và sát hạch lại nhân viên, để có những đánh giá và điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại những gì tốt nhất và chuyên nghiệp nhất cho quý Khách hàng.

Monthly, quarterly Our Company always organize the training and re-testing employees to have timely evaluation and adjustment so that we can bring the best and professional services for you.

CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN/ BASIC TRAINING PROGRAM

Chương trình đào tạo cơ bản bao gồm những yêu cầu cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ, về pháp luật, về phòng cháy chữa cháy, đạo đức, nghi thức tác phong và điều lệnh cơ bản, những tiêu chuẩn cơ bản của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

The basic training program covers the basic requirements of security, law, fire fighting and prevention, and ethics, working etiquette and basic rules, basic standards of professional security staff.

NGHIỆP VỤ VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ/ MAJOR PROTECTIVE TECHNIQUES OF SECURITY STAFF:

 1. Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản của nhân viên bảo vệ/ Basic skills of security guards:
 • Nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát./ Professional patrol, inspection and control.
 • Nghi thức tác phong, điều lệnh đội ngũ./ Manner formality, line-up instructions
 • Nghiệp vụ phòng ngừa và nhận biết các hình thức trộm cắp/ Prevention and identification of theft
 • Nghiệp vụ phòng ngừa, xử lý các vụ việc, sự cố/ Profession of prevention, handling of incidents and issues
 • Nghiệp vụ trong thông tin liên lạc, lập biên bản, báo cáo/ Profession of communication, making minutes, reports
 • Nghiệp vụ kiểm tra giấy tờ, chứng từ, tài sản, các loại phương tiện/ Profession of examination of papers, documents, assets, vehicles
 • Nghiệp vụ kiểm tra người/ Profession of personel examination
 • Nghiệp vụ điều phối và chỉ dẫn giao thông/ The coordination and traffic instructions
 • Nghiệp vụ trong trường hợp di tản khẩn cấp/ Profession in case of emergency evacuation
 • Kỹ năng giải tán đám đông/ Skills to disperse crowds
 • Nghiệp vụ đóng, mở và quản lý niêm phong/ Profession of closing, opening and managing sealing
 • Kỹ năng sơ cứu/ First aid skills
 • Kỹ năng PCCC/ Firefighting and protection skills

 

 

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_32 

 

 

 

2. Nghiệp vụ loại hình bảo vệ/ Business scope of security:

 • Nghiệp vụ bảo vệ khu nghỉ mát, khách sạn, khu phức hợp, nhà hàng./ Profession of resorts, hotels, complexes, restaurants protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ nhà máy, công trường / Profession of factory and site protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ toà nhà cao tầng/ Profession of high buildings protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ trung tâm thương mại, siêu thị/ Profession of trade centers, supermarkets protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ khu công nghiệp/ Profession of industrial zone protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ văn phòng, nhà riêng/ Profession of office, home security protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ áp tải hàng hoá, tiền bạc/ Profession of business escort protection, money protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ con người/ Profession of human protection
 • Nghiệp vụ bảo vệ cuộc biểu diễn, thi đấu/ Profession of performance show, competition protection

 PHÁP LUẬT/ LAWS:

 1. Luật hình sự/ Criminal law
 • Tội phạm và đồng phạm/ Criminals and accomplices
 • Phòng vệ chính đáng/ Legitimate defence
 • Tình thế cấp thiết/ Urgent situation

2.            Luật tố tụng hình sự/ The Code of Criminal Procedure

 • Chứng cứ/ Evidence
 • Các biện pháp ngăn chặn/ Preventive measures
 • Bảo vệ hiện trường/ Scene protection
 • Các mối quan hệ giữa lực lượng bảo vệ, cảnh sát và chính quyền địa phương./ Relationships between guards, police and local authorities.

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ BẢN/ BASIC OPERATION OF FIREFIGHTING AND PROTECTION:

1. Ṇn thc cơ bn về  công tác phòng cháy chữa cháy/ Basic knowledge on fire fighting and prevention

Chức năng nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ trong công tác phòng cháy chữa cháy./ Functions and tasks of security guards in fire fighting and prevention

2.     Sự cháy, tự bốc cháy, tự cháy nổ/ The fire, self-ignition, self-inflammable

 1. Biện pháp phòng cháy chữa cháy/ Fire fighting and prevention measures
 2. Chữa cháy/ Fire fighting
 • Chữa cháy vòi rộng, vòi cục bộ/ Fire fighting with wide fire hose, local hose
 • Chữa cháy bằng bình khí CO2/ Fire fighting with CO2
 • Chữa cháy bằng bình bọt/ Fire extinguishers
 • Chữa cháy dập lữa bằng các vật dụng khác có tại hiện trường./ Fire extinguishers with other items at the scene.

5.     Sơ cứu cấp cứu/ Emergency first aid

 • Sơ cứu người bị ngạt/ First aid for asphyxia case
 • Sơ cứu ép tim/ First aid heart pressing
 • Sơ cứu người bị bỏng/ First aid for burned case

- Sơ cứu người bị sát thương/ First aid for the injured

 HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ/ SUPPORTING EQUIPMENT AND TOOLS SYSTEM:

 • Sử dụng và bảo quản hệ thống camera/ Use and maintain camera system
 • Sử dụng kiểm tra máy tuần tra/ Use patrol machine
 • Sử dụng bảo quản thiết bị báo khỏi, báo cháy/ Use and maintain smoke alarm, fire alarm device
 • Kỹ năng kiểm tra bằng máy dò kim loại/ Skills in metal detector
 • Kỹ năng phối hợp đàm thoại bằng điện thoại, máy bộ đàm/ The ability to coordinate conversations by telephone, walkie talkie
 • Kỹ năng sử dụng gậy gỗ, dùi cui điện. / Skills in using wooden sticks, electric batons.

 

 

 bao-ve-lam-son-thanh-hoa_33

 


 VÕ THUẬT, QUÂN SỰ/ MARTIAL ARTS, MILITARY:

 1. Nghi thức, tác phong/ Ceremony, style of work

-    Nghi thức, tác phong chào, đứng, đi, ngồi quan sát/ Ceremony, greeting, standing, walking, sitting observation

 • Triển khai đội hình tập trung và cơ động/ Deployment of team and flying squad

2. Võ thuật tự vệ và bắt giữ đối tượng/ Martial arts and self-defense

-      Kỹ thuật phòng vệ bằng gậy gỗ/ Defensive techniques by wood

 • Kỹ thuật khoá người, khám xét/ Technical person term, examination
 • Chiến thuật đánh đối kháng/ Strike tactics
 • Kỹ thuật chiến đấu võ thuật/ Martial Arts Technique

 

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_34bao-ve-lam-son-thanh-hoa_35 


 

 

 

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT KHÁC/ NECESSARY KNOWLEDGES:

 • Hiểu biết về điều lệ, quy định, nội quy của Khách hàng./ Understanding the rules, regulations, rules of the Customer.
 • Hiểu biết về dịch vụ, về tôn trọng Khách hàng, về giao tiếp và ứng xử trong mọi tình huống./ Understanding the service, respecting the customer, communicating and behaving in every situation.
 • Nhận biết chi tiết về trộm cắp trong nội bộ hoặc từ bên ngoài./ Getting details of theft internally or externally.
 • Hiểu biết rõ ràng sự thành công của Khách hàng là sự thành công của chính Công ty mình và của bản thân mình./ Clear understanding of the customers’ success is the success of their own company and themselves.

Phương châm hoạt động/ Our Motto:

Đạo đức, Uy tín, Năng lực phục vụ tốt nhất cho Quý Khách hàng

 Ethics, Prestige, the best service for customers


BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG/ MOBILE OBJECTIVES PROTECTION

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_36 


ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ/ LINE-UP INSTRUCTIONS


bao-ve-lam-son-thanh-hoa_37

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_38

bao-ve-lam-son-thanh-hoa_1
SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN/ MISSION OF LAM SON SECURITY SERVICE CO., LTD  

Để trở thành một trong những Công ty Bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cam kết sẽ đem lại cho quý khách hàng cảm giác an toàn tuyệt đối và thật sự yên tâm vượt trên cả mong đợi với chất lượng phục vụ của một Công ty chuyên nghiệp bằng tất cả sự tâm huyết và kinh nghiệm nghề nghiệp của ban lãnh đạo cùng với sự nhiệt tình cao độ của hàng ngũ cán bộ, nhân viên. Tiêu chí để khẳng định vị trí của Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn là “An toàn luôn song hành với thành công của Quý Khách hàng”.

To become one of the leading security companies in Vietnam, we are committed to providing our customers with absolute safety and real peace of mind beyond the expectations of a quality service. The company is professional with all the enthusiasm and professional experience of the management together with the enthusiasm of the cadres, staff. The criterion to affirm the position of Lam Son Security Services Co., Ltd is "Safety always goes hand in hand with the success of customers".

Giám Đốc/ Director

 

 

 

Nguyễn Xuân Hòa

 

 

Từ khóa
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 5
Trong tuần: 41
Lượt truy cập: 25303
2781

Đánh giá

logo_footer

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN

Trụ sở: Lô NP11, Khu ĐTM Đông Hương, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.856.865   

Email: lamsoncompany195@gmail.com

KẾT NỐI TRÊN FACEBOOK

Thiết kế bởi: ThietKeWeb5S