Tel: 02373.856 865 | Email : lamsoncompany195@gmail.com

Giới thiệu về Công ty TNHH Bảo Vệ Lam Sơn

LỜI GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn do Đại tá Lê Văn Hoạch nguyên trưởng phòng cảnh sát Bảo vệ và Cơ Động ( nay là phòng cảnh sát cơ động Công An tỉnh Thanh Hóa) sáng lập nên và Bà Đặng Thị Lý làm Giám Đốc, nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ Bảo vệ của các Cơ quan và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lam Son Security Services Co., Ltd was founded by Colonel Le Van Hoach, Head of Police and Mobile Defense Department (now the Police Department of Thanh Hoa Police Department) and Ms. Dang Thi Ly as the Director, in order to meet the demand of security services of agencies and enterprises in Thanh Hoa province.

Bà Đặng Thị Lý là Nữ Giám Đốc duy nhất kinh doanh dịch vụ Bảo vệ trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhưng với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, mềm mỏng và nhẹ nhàng khi cần. Công Ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn luôn là một trong những Công Ty hàng đầu về dịch vụ Bảo Vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ms. Dang Thi Ly is the only Director of Security Services in Thanh Hoa province but with a strong, decisive character in work, soft and gentle when needed. Lam Son Security Services Co., Ltd is always one of the leading companies in security services in Thanh Hoa province.

Ngày 27 tháng 08 năm 2007 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2016.

On August 27, 2007, the Department of Planning and Investment of Thanh Hoa province issued the certificate of business registration, and registered the Fifth Amendment on April 26, 2016.

Ngày 16 tháng 08 năm 2007 được Công an tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Chứng nhận số: 08/GCN, và được cấp lại mới nhất ngày 09 tháng 01 năm 2018 chưng nhận số: 03/GCN.

On August 16, 2007, Thanh Hoa Police Department issued a certificate of satisfaction of security and order conditions for security services business. Certification No. 08 / GCN, and the latest reissued January 9, 2018 received the number 03 / GCN.

Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn là một trong những Công ty Dịch vụ bảo vệ hàng đầu, được đánh giá là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp với nhiều ưu thế trong lĩnh vực bảo vệ tại Thanh Hóa hiện nay. Mặt khác, chúng tôi không ngừng củng cố về chất lượng dịch vụ và cũng luôn áp dụng các phương pháp đào tạo, tái đào tạo, cập nhập thông tin nhanh nhất cũng như các biện pháp bảo vệ tối ưu nhất cho đội ngũ nhân viên cũng như đội ngũ quản lý.

Lam Son Security Services Co., Ltd is one of the leading security services companies, which is considered as professional security services with many advantages in security field in Thanh Hoa. On the other hand, we constantly improve the quality of service and always apply the training methods, training, update information as well as the best protection measures for staff. As well as the management team.

Ưu thế đặc biệt của Công ty chúng tôi là có một đội ngũ Ban lãnh đạo với kinh nghiệm nhiều  năm trong ngành Công an, đặc biệt là chuyên ngành công tác bảo vệ mục tiêu, trinh sát biên phòng, sĩ quan đặc công trong quân đội, cán bộ được đào tạo chính quy trong các trường CAND, luật Hà Nội, tài chính kế toán. Ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, cán bộ nhân sự dày dặn kinh nghiệm từ các Doanh nghiệp khác chuyển về. Cùng với sự giúp đỡ, của Công an các cấp, đặc biệt là sự sát cánh của Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC, trung tâm huấn luyện nghiệp vụ CA tỉnh Thanh Hóa... nên khâu tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo nhân viên Bảo vệ có chất lượng cao.

The special advantage of our company is a team of leaders with many years of experience in the Police, especially specialized in the protection of targets, border surveillance, Teams, cadres who are officially trained in CAND schools, Hanoi law, finance and accounting. There are also dynamic business staff, experienced personnel from other enterprises. With the help of police at all levels, especially the standing of the Police Department of Public Administration, Mobile Police, Police Fire Prevention, professional training center CA Thanh Chemistry ... so the selection, training and training of staff protection is of high quality.

Qua quá trình hơn 10 năm đi vào hoạt động đến nay. Bảo vệ Lam Sơn đã tuyển dụng, đào tạo và cung cấp một đội ngũ nhân viên ưu tú đầy năng lực, nghiệp vụ, kinh nghiệm, trách nhiệm. Hiện nay số nhân viên của chúng tôi đang tăng trưởng nhanh chóng vì mỗi thành viên đều hiểu và công nhận rằng Bảo vệ Lam Sơn đã cung cấp và bảo đảm mọi quyền lợi, chế độ ưu đãi hơn nhiều lần các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ khác, do đó mỗi người đều cố gắng nổ lực hết sức mình để góp phần tạo niềm tin, uy tín cho Công ty, cho khách hàng và cho xã hội.

Over the course of more than 10 years into operation so far. Lam Son has recruited, trained and provided an elite staff of qualified, professional, experienced and responsible. Now our staff is growing rapidly as each member understands and recognizes that Lam Son Protection has provided and secured all the benefits and preferential treatment more than the companies providing the service. Other protection, so everyone tries their best to contribute to the trust, prestige of the company, the customers and the society.

Vì vậy, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn chúng tôi luôn lấy phương châm phục vụ tốt nhất cho khách hàng:

Therefore, Lam Son Security Services Co., Ltd. always take the motto best serve customers:

“Đạo đức - Chất lượng - Uy tín - An toàn - Hiệu quả.”

"Ethics - Quality - Prestige - Safety - Effectiveness."

bv_lam_son

THÔNG TIN CHUNG

PART A: GENERAL INFORMATION

1. TÊN CÔNG TY/ NAME:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN.

                      LAM SON SECURITY SERVICES CO., LTD.

2. TÊN TIẾNG ANH/ ENGLISH NAME:

LAM SƠN SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED

  1. GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR: Ms. Đặng Thị Lý

4. TRỤ SỞ CÔNG TY: Lô NP11 khu TMDV và dân cư BTM-1, khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

HEAD OFFICE: Lot NP11 TMM and BTM-1 residential area, Dong Huong new urban area, Dong Huong ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.

SĐT/ Telephone : 02373.856865                                     Fax : 02373.751145

DĐ/ Mobile: 0912.384.766      

Email: lamsoncompany195@gmail.com      

5. ĐĂNG KÝ KINH DOANH/ BUSINESS REGISTRATION:

Đăng ký kinh doanh số 2801072867 cấp lần đầu ngày 27 tháng 08 năm 2007 thay đổi lần 5 ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Business Registration No. 2801072867 was first issued on 27 August 2007 for the fifth time on 26 April 2016.

6. TÀI KHOẢN/ MÃ SỐ THUẾ/ ACCOUNT / TAX CODE:

Tài khoản số 117000029639  - Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Account No. 117000029639 - at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Thanh Hoa Branch.

MST/ TAX CODE: 280 1072867

  1. 7. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH/ FINANCIAL CAPACITY:

- Vốn điều lệ/ Chartered capital: 50.000.000.000

- Vốn cố định/ Fixed capital: 48.000.000.000

- Vốn lưu động/ Working capital: 15.000.000.000

8. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH/ BUSINESS FIELD:

  Dịch vụ bảo vệ/ Security services

Đào tạo nhân viên Bảo vệ/ Training Guard employees

  1. NĂNG LỰC NHÂN SỰ/ HUMAN CAPABILITY:

Sau khi thành lập, Công ty đã có định hướng đúng đắn, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, đào tạo tinh gọn, mạnh và hiệu quả. Tăng cường đào tạo tuyển chọn nguồn nhân lực của Công ty. Nay Công ty đã có đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

After the establishment, the company has the right orientation, building firm comprehensive. Completing the system of leadership, leadership, management, training streamlined, strong and effective. Strengthening training and recruiting human resources of the company. Now, the company has a team of leaders, staff professional, professional in the field, ready to meet all needs of customers.

Công Ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn có đội ngũ lãnh đạo, quản lý điều hành được đào tạo bài bản qua các Trường đại học chính quy: Công an Nhân Dân, Luật Hà Nội, Biên Phòng, Tài chính Kế toán… kỹ năng nghiệp vụ tốt, năng động. Có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm hoạt động dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp, Cũng như được đúc rút kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực công tác khác như Công an, Quân đội… Điều đặc biệt là Công ty được sự hỗ trợ đắc lực của Công an các cấp từ Tỉnh đến Xã. Các mục tiêu bảo vệ đều có sự hiện diện của Công an các cấp, những mục tiêu quan trọng trong thời gian xây dựng đều được lực lượng Công an trực tiếp tham gia hỗ trợ lực lượng Bảo vệ.

Lam Son Security Services Co., Ltd has a team of leaders, managers and managers are trained through the formal University: Nhan Dan Police, Hanoi Law, Border, Finance Accounting ... thoroughly Good, dynamic. Practical experience in many years of professional security services, as well as experience from other fields such as police, army ... Especially, the company is supported The police force at all levels from Province to Commune. The protection objectives are the presence of the police at all levels, the important objectives during the construction are the police force directly involved in supporting the security forces.

* Thế mạnh của Công ty đồng thời cũng là sở trường/ The strength of the company is also the strength:

        - Bảo vệ các Công trường thi công từ thời gian động thổ đến khi hoàn thành và đi vào vận hành khai thác.

 Protection of construction sites from the time of earthquake to completion and operation.

        - Công ty đã xử lý tốt các tình huống đình công, bãi công, khiếu kiện đông người gây cản trở và ảnh hưởng đến thi công….

          The company has successfully dealt with strikes, strikes, mass petitions, obstructions, and construction delays.

        Do vậy chúng tôi đã mang lại sự tin tưởng cho Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh và các liên doanh nước ngoài khi sử dụng dịch vụ bảo vệ của Công ty. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tính mạng con người và sự bình yên cho khách hàng.

So we have brought trust to agencies, units, enterprises, individuals in the area and outside the province and foreign joint venture when using the security services of the company. Ensure absolute security, safety of human life and peace of mind for customers.

  1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ/ QUALITY POLICY - MEANS OF SERVING

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn cam kết làm việc theo nguyên tắc đảm bảo.

All employees of Lam Son Security Services Co., Ltd are committed to work on the principle of security.

“ Đạo đức - Chất lượng - Uy tín - An toàn - Hiệu quả.”

"Ethics - Quality - Prestige - Safety - Effectiveness."

Đó là chính sách để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ bằng con người hoàn hảo nhất cho khách hàng trên các nguyên tắc sau:

It is our policy to ensure that we provide the most complete human security services to our clients on the following principles: 

         - Xác định chất lượng dịch vụ bảo vệ là mục tiêu hàng đầu quyết định sự phát triển của Công ty.

 Defining the quality of security services is the leading goal determining the development of the company.

- Luôn lắng nghe để thấu hiểu mọi yêu cầu của khách hàng. Tài sản của khách hàng cũng là tài sản của Công ty chúng tôi.

Always listen to understand all the requirements of customers. The property of the customer is also the property of our company.

- Liên tục đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng.

Continuously training to improve professional skills for employees in the company, meet all expectations of customers.

- Thường xuyên duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện với sự cộng tác chặt chẽ của mọi thành viên trong Công ty.

 Regularly maintain and improve the effectiveness of the comprehensive quality management system in close cooperation with all members of the Company.

 

 

 

 

 

2

Qua quá trình hơn 10 năm đi vào hoạt động đến nay. Bảo vệ Lam Sơn đã tuyển dụng, đào tạo và cung cấp một đội ngũ nhân viên ưu tú đầy năng lực, nghiệp vụ, kinh nghiệm, trách nhiệm. Hiện nay số nhân viên của chúng tôi đang tăng trưởng nhanh chóng vì mỗi thành viên đều hiểu và công nhận rằng Bảo vệ Lam Sơn đã cung cấp và bảo đảm mọi quyền lợi, chế độ ưu đãi hơn nhiều lần các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ khác, do đó mỗi người đều cố gắng nổ lực hết sức mình để góp phần tạo niềm tin, uy tín cho Công ty, cho khách hàng và cho xã hội.

Vì vậy, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Lam Sơn chúng tôi luôn lấy phương châm phục vụ tốt nhất cho khách hàng:

“Đạo đức - Chất lượng - Uy tín - An toàn - Hiệu quả.”



CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

co_cau

 

 

Từ khóa
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 6
Trong tuần: 38
Lượt truy cập: 13328
1790

Đánh giá

logo_footer

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM SƠN

Trụ sở: Lô NP11, Khu ĐTM Đông Hương, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.856.865   

Email: lamsoncompany195@gmail.com

KẾT NỐI TRÊN FACEBOOK

Thiết kế bởi: ThietKeWeb5S